Саксаганський район. ДНЗ № 156

  


Методичне об'єднання "Музейна педагогіка"

 

«Районне  методичне  об’єднання

 «Музейна педагогіка»

Керівник : Омельниченко Ольга Олександрівна , завідуюча КС ДНЗ № 156 , спеціаліст  вищої категорії.

Члени МО : вихователі КС ДНЗ № 156 та вихователі дошкільних навчальних закладів району.

ПЛАН  РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ  
«МУЗЕЙНА  ПЕДАГОГІКА»

ПРОБЛЕМА: відбір ефективних методів духовно-морального та громадсько-патріотичного виховання  через музейну педагогіку ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ : надання педагогам інформаційного матеріалу , спілкування  за круглим столом, участь у практичній роботі 

ОБ'ЄКТ : процес організації роботи  музейних  кімнат та міні - музеїв в ДНЗ

МЕТА:  підвищити професійну компетентність вихователів  щодо створення музейного освітнього середовища

ЗАВДАННЯ: розкрити основні напрямки діяльності музейних  кімнат та міні - музеїв в ДНЗ на сучасному етапі , показати шляхи практичного впровадження  технології

    О.Омельниченко ,

завідуюча КСДНЗ № 156

Впровадження  музейної педагогіки в дошкільних закладах                                             Саксаганського району 

        Одне з головних  завдань сучасної  освіти в Україні  - відтворення і розвиток інтелектуального і духовного потенціалу нації.

         Базовий компонент дошкільної освіти в Україні  ( нова редакція ) та діючі  програми  розвитку дитини  дошкільного віку  створюють величезний простір для творчого використання різних інноваційних педагогічних технологій , прояву творчості і гнучкості у підході до виховання дитини.

         З 2010 року  у дошкільних закладах Саксаганського району м. Кривого Рогу активно впроваджується інноваційна освітня  технологія  «музейна  педагогіка» мета якої  акцентувати  увагу педагогів щодо створення музей-ного середовища  в дитячих садках  як джерела  формування національної свідомості, креативності, духовного розвитку дошкільників. Засобами  музейної педагогіки активно реалізуються завдання духовно-патріотичного виховання та залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до вивчення та збереження історико-культурної спадщини рідного краю.

          Cтворити музей на базі дошкільного закладу  практично неможливо, але  організувати  музейне середовище  доступно кожному дитячому садку.
         В дошкільних закладах району створено систему музейних осередків, а саме: музейні кімнати, музейні куточки, музейні пересувні мобільні експозиції, виставки музейних експонатів, міні-музеї, тощо. В дошкільному закладі  № 156  створено музейну кімнату «Петриківочка», в  дитячому садку  № 57  – музейну кімнату  історії футболу, В дитсадку  № 42 – музейну експозицію до річниці визволення м. Кривого Рогу та Дня Перемоги «Ми вдячні вам за перемогу».Багато позитивних відгуків отримав музейний куточок «Вітальня Діда Мороза» ( КДНЗ № 42) , міні-музей репродукцій криворізьких художників «Сонячна галерея» ( КСДНЗ № 156).
          У вересні 2012 року за ініціативою Намінат Н.В., начальника відділу дошкільної , середньої, позашкільної освіти виховної роботи та охорони дитинства управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради , започатковано міську виставку музейних експонатів «Криворізьке дошкілля».Виставка була організована на базі дошкільного закладу  № 32. Участь приймали всі райони міста. Автор ідеї – Федоренко Т.А., методист відділу освіти виконкому Саксаганської районної в місті ради. Педагогами  зібрано історичні матеріали Криворізького дошкілля, розроблено пам’ятний буклет, а також карта м. Кривого Рогу  з відміченими на ній найстарішими дитячими садками. Розділи Міської  виставки музейних експонатів  цікаві як дорослим , так і дітям.

  Організації роботи з даного напрямку активно допомагають батьки та представники творчої громадськості міста.

   Виховання в музейному середовищі сприяє формуванню високодуховної , творчої особистості.

 

 

ПЛАН  РОБОТИ  НА  2012 -  2013 н.р.

 

Тема  та зміст  роботи

Місце про-веден-ня          

Форма

роботи

Дата 

Література

Домашнє завдання

І

 

Музейна педагогіка як актуальна інноваційна технологія сьогодення

1.Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання.

2.Духовно-моральне та громадсько-патріотичне виховання засобами музейної педагогіки.

3.Актуальність впровадження музейної педагогіки в ДНЗ

4.Ваше ставлення до впровадження музейної педагогіки.

КС ДНЗ

№ 156

Обгово-рення і  затвер-дження

 

Інформування,

Допо-відь  

 

 

Навчан-ня Обгово-рення

 

Анкету-вання

ІХ

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”, Видавництво „Світич”, Київ – 2008.

2.Базовий компонент дошкільної освіти України.(нова редакція)

Київ, 2012р.

3. Ковальчук К. Музейна педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2006. - №12. – с.8

4. Кононенко О. Музейне освітнє середовище як джерело духовного розвитку дошкільників. // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №4. – с.27

 

 Підібрати назви до міні-музеїв  та

музейних кімнат, визначити

їх зміст.

ІІ

Ефективні шляхи організації  музейних кімнат та міні-музеїв  в ДНЗ

1.Поняття про музейні кімнати та міні-музеї.

2.Оформлення паспорту міні-музею.

 

 

 

3.Колективний перегляд міні-музеїв та музейної кімнати.

 

 

 

КС ДНЗ

№ 156

Інфор-мація

 

Ділова гра

 

 

Екскур-сія

Пере-гляд фрагментів занять

ХІІ

1. Главацька Ю. Малюк у світі музею. // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №4. – с.33

2. Канюк І. Міні-музеї у дитячому садку. // Палітра педагога. – 2009. - №5. – с.6

 

 

7. Музей у дошкільному навчальному закладі: з досвіду роботи школи – дитячого садка імені Софії Русової / упор. Т.Вороніна. – К.: Шк.. Світ, 2011. – 128с.: іл..- (Бібліотека „Шкільного світу”)

 

Підготувати паспорт міні-музею

ІІІ

Виховання творчої особистості  засобами музейної педагогіки

 

1.Організація  музейної кімнати .З досвіду роботи КДНЗ № 32.

 

2. Використання матеріалів МО в творчій роботі педагога.

 

КДНЗ

32

 

 

 

 

Практичний пере-гляд,

Екскур-сія,

 

Круглий стіл

ІІІ

1. Чумакова Т. „Живой” музей в дошкольном учреждении. // Дошкольное воспитание. – 2010. - №7. – с.32

2.Шаповал Л. Формування національної свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки. // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №4. –с.11

 

 

 

                       

 

 

 

Впровадження в дошкільному закладі  освіти варіативної складової «Музейна педагогіка».

 

У класичних музеях не можна торкатися експонатів руками, а в міні-музеях не просто можна, а навіть потрібно!

Музейна педагогіка досить новий, але вже популярний напрям навчально-виховної діяльності.Питання  виховання

Актуальність теми.

        Музейна педагогіка – досить новий, але вже популярний напрям навчально-виховної діяльності.

Використання засобів музейної педагогіки в дошкільних закладах дає змогу пробудити в дітях відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі, прагнення долучитися до культури українського народу, його історії, традицій.

         Сьогодні чи не найважливішими і найактуальнішими напрямами роботи у сфері музейної педагогіки є духовно-моральне та громадсько-патріотичне виховання. Адже від того, яке зерно ми посіємо в душі дітей у дошкільному віці, таким паростком проросте воно в майбутньому, впливаючи на формування характеру та самосвідомості особистості.

Мета творчого проекту.

Мета творчого проекту – акцентувати увагу педагогів щодо створення музейного освітнього середовища в дошкільних закладах як джерела формування національної свідомості, духовного розвитку дошкільників.

Основні завдання творчого проекту.

1. Визначити сутність поняття „музейна педагогіка”.

2. Розкрити основні напрями діяльності музею на сучасному етапі.

3. Показати специфіку розвитку міні-музеїв в дитячому садку.

4. Представити досвід роботи закладу щодо організації освітньо-виховної роботи в міні-музеях народознавчого напрямку.

Методи, використані при написанні творчого проекту.

1. Метод вивчення теоретичних джерел.

2. Метод семантичного аналізу (визначення сутності поняття „музейна педагогіка”).

3. Метод аналізу, порівняння, синтезу інформації з різних джерел.

4. Метод узагальнення досвіду роботи щодо організації освітньо-виховної роботи в міні-музеях в групах КС ДНЗ № 156, та  в музейній кімнаті дошкільного закладу.


 

Якщо добрі почуття в дитині не виховані в дитинстві, їх ніколи не виховаєш, тому що це по-справжньому людське, формується в  душі одночасно з пізнанням перших і найважливіших істин.            В.Сухомлинський 

 

 Музейна педагогіка – це наукова дисципліна на перетині музеєзнавства, педагогіки й психології, яка розглядає музей як освітню систему.

В Україні та близькому зарубіжжі відбувається процес становлення музейної педагогіки. (Термін уперше ввів у науковий обіг у 1934 році К. Фрізен, Німеччина. Це галузь діяльності, що здійснює передачу культурного досвіду на основі міждисциплінарного та поліхудожнього підходу через педагогічний процес в умовах музею).

Завдання музейної педагогіки:

 •  формувати у дітей ціннісне ставлення до культурно-історичної спадщини;
 •  розвивати інтерес до експонатів музею, креативність;
 •  формувати образ музею як зберігача предметів культурно-історичного значення.
Зміст напрямів роботи з музейної педагогіки розкривається через різноманітні форми роботи, серед яких варто виділити такі: 
 • Евристична бесіда ,
 •  розповідь, екскурсія,
 •  показ і обговорення експонатів,
 • читання оповідань,казок, тощо,
 • літературні хвилинки,
 •  перегляд слайдів, презентацій, фыльмів
 • зустрічі з цікавими людьми,
 • свята, концерти,
 • конкурси і вікторини,
 • персональні виставки дітей і дорослих,
 • клуби,гуртки,
 • майстер-класи,
 • прикладна творча діяльність малюків та вихователів, тощо.

 

Музей як скарбниця освітніх і педагогічних надбань є провідним пошуковим, методичним, науково-дослідним та пропагандистським центром серед закладів освіти.

В опануванні музейної педагогіки можна визначити такі напрямки:

1. Інформування – це перша сходинка музейної науки (початкові відомості про музей, музейні предмети, експонати надаються за допомогою традиційних форм, таких, як консультація)

2. Навчання – це якісно новий рівень, який включає в себе передачу і засвоєння набутих умінь і навичок.

3. Розвиток творчих здібностей – музей створює особливі умови для розвитку творчих здібностей.

4. Спілкування – встановлення взаємних ділових або дружніх стосунків на основі спільних інтересів, пов’язаних з тематикою музею.

5. Відпочинок – організація вільного часу в музейній кімнаті.

   

  

Головна мета роботи: 

нашого педагогічного колективу в межах музейної педагогіки є виховання культурної творчої високодуховної особистості, яка сприймає, цінить, втілює в життя принципи добра і краси.

Задля успішної реалізації цієї мети ми прагнемо максимально розширити розвивальне естетичне, художнє середовище, в якому виховуються наші діти, за такими напрямами:

 •  залучення дітей та їхніх батьків до відвідування музеїв;
 •  зустрічі дітей з цікавими людьми (поетами, літераторами, музикантами, художниками);
 •  залучення коллективу ДНЗ до відвідування музеїв
 •  створення міні-музеїв у дошкільному закладі народознавчого та загально розвиваючого напрямку

          Музейна педагогіка в нашому дошкільному закладі – це синтез творчої діяльності усіх педагогічних працівників. Цей напрям освітньо-виховної роботи успішно стартував в 2010-2011 й розвивається в нашому дитячому садку протягом 2011 – 2012 н.р. та далі.

Приємно відзначити, що така діяльність захоплює педагогів, духовно збагачує та розвиває дітей, подобається батькам, вносить радість у повсякденне життя.

          На сьогодні в нашому дошкільному закладі створено цілісну систему роботи на засадах музейної педагогіки. Накопичено чимало практичних матеріалів для роботи з педагогами, з дітьми: конспекти інтегрованих занять, сценарії свят, розваг, презентацій з батьками Вихователі, музичний керівник, навіть практичний психолог , планують роботу в межах музейної педагогіки. 

          Заняття та інші форми організації дітей обов’язково передбачають практичну діяльність дітей, яка знаходить своє вираження в дитячих малюнках,саморобках, таночках, піснях, власних казках, розповідях, тощо. Такі заняття пробуджують у дітей творчу активність, вдосконалюють образне мислення, зв’язне мовлення дітей. Завдяки заняттям у музеї наші вихованці стали більш активними та ініціативними, емоційними та впевненими в собі. У них зріс інтерес до театралізованих ігор, мовлення стало виразнішим, значно збагатився активний словниковий запас.

Ми вчимо дітей дбайливо ставитися до музейних експонатів, а відтак і до предметного світу в цілому: до особистих речей, книг, іграшок, що дуже актуально в наш час. Культура бережливості щодо творінь людських рук – реальна протидія споживацькому ставленню до життя.

 

       Створення міні-музеїв у дитсадку – важлива складова реалізації принципів музейної педагогіки.

Це забезпечує умови для особистісного розвитку дошкільнят, безпосереднього залучення їх до світу мистецтва. Міні-музеї – це куточки, що оформлені відповідно до певної теми і містять, окрім „музейних експонатів”, дитячі роботи, створені малюками до і після відвідування класичних музеїв.

         Важлива особливість міні-музеїв – це участь малюків у їх створенні. Діти разом з дорослими обговорюють тематику, приносять з дому різноманітні експонати, роблять деякі своїми руками.

         Дошкільнята знову і знову поринають у світ мистецтва, переглядаючи музейні експонати, повторно отримують позитивні враження.

          Вихованці старших груп проводять екскурсії для молодших.

У класичних музеях не можна торкатися експонатів руками, а в міні-музеях не просто можна, а навіть потрібно! Дитина має можливість брати вироби у руки, розглядати їх, обстежувати тактильно, а також переставляти на інше місце, створювати власну експозицію. У звичайному музеї дитина – лише пасивний спостерігач, а тут вона – співавтор.

Зміст, оформлення і призначення міні-музеїв мають відповідати віку дітей.

      Кожен міні-музей – результат спільної роботи вихователів, дітей і їхніх родин, результат довгострокового проекту „Створення міні-музеїв в групах”.

 

 

 

Етапи розробки та проведення проекту (послідовність роботи вихователя):

Ставимо перед собою мету, ураховуючи інтереси і потреби дітей.

Залучаэмо  дошкільників в рішення проблеми (визначення „дитячої” мети).

Розробляэмо план руху до мети (підтримую інтерес дітей та батьків).

Обговорюэмо  план з сім’ями.

Звертаэмось  за рекомендаціями до спеціалістів дитячого садка (творчий пошук).

Разом з дітьми та батьками малюємо план-схему проведення проекту та розміщуємо на видному місці.

Збираємо інформацію, матеріал (вивчаємо з дітьми план-схему).

Проводемо  заняття, ігри, спостереження – всі заходи основної частини проекту.

Пропонуємо домашні завдання батькам та дітям.

Організовуємо самостійну творчу роботу (пошук матеріалу, інформація, малюнки, альбоми, пропозиції) батьків та дітей.

Організуємо презентацію проекту (свято, відкрите заняття, акція, конкурси, тощо), створення книги, альбому, відеофільму, презентації  та інше.

 Підводимо підсумки: виступ на педагогічній раді, „круглому столі”, проводимо узагальнення досвіду.

В дитячому садку можна створити такі міні-музеї народознавчого напрямку:

„Свищиковий дивограй”  „Обереги України”

„Яворинка” „Чарівний світ Опішні”  

„Косівський візерунок”  , „Моє місто”

 „Лялька-мотанка”, «Рудний  край» 

„Українська вишиванка”

„Петриківське розмаїття”

«Хліб всьому голова», «Від зернини до хлібини» тощо.

Міні-музеї у дитячому садку – це особливий розвивальний простір, створений з метою долучення дитини до світу мистецтва, розширення її культурного й національного світогляду, формування життєвої компетентності у сферах „Люди”, „Культура”, „Природа”.

 

Висновки :

 

Уже в наймолодшому віці діти починають цікавитися різними предметами. Адже дитина пізнає навколишній світ, накопичуючи чуттєві враження від предметів, що її оточують. Художні вироби, створені народними майстрами, цікаві й зрозумілі дитині. Тому ми вирішили спочатку створити міні-музеї з народознавства та історії нашого дитсадка.

Пізнаючи нове, незвичайне, діти, як правило, залучають у сферу своїх інтересів і батьків. Нам дуже приємно, що батьки активно підтримують усі починання педагогів щодо музейної справи.

У дошкільному віці починається фактичне становлення особистості. Тому ми прагнемо не лише дати дитині уявлення про навколишній світ, але й виділити при цьому такі змістовні опорні  моменти, які слугуватимуть їй у майбутньому ціннісними орієнтирами. І саме музей дає змогу збагатити дітей враженнями від предметів, яких вони ніколи не бачили та й не могли бачити в повсякденні, розширити їхній кругозір, сформувати системне уявлення про світ.

Завдяки музейній педагогіці ми маємо змогу ефективно формувати в кожного вихованця здатність до творчості, розвивати уяву дітей, їхню фантазію, навички продуктивної діяльності (малювання, ліплення, аплікації) та самостійності.

Наші міні-музеї та музейну кімнату залюбки відвідують не лише вихованці дошкільного закладу та їхні батьки, але й учні початкових класів загальноосвітньої школи № 21, що розміщена поряд.Полюбивши і звсіоїіши цінності музейного простору, надалі діти стануть вдячними відвідувачами музейних заліві культурних заходів, а отже  -  інтелегентними, високодуховними,добре вихованими , креативними і досвідченими  людьми.

 

Література  про  музейну  педагогіку

 

1.Базовий компонент дошкільної освіти України .Нова редакція.К.2012р.

2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”, Видавництво „Світич”, Київ – 2008.

3. Главацька Ю. Малюк у світі музею. // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №4. – с.33

3. Данюкова А. Вы любите проекты? // Обруч. – 2001. - №4. – с.11

5. Канюк І. Міні-музеї у дитячому садку. // Палітра педагога. – 2009. - №5. – с.6

6. Ковальчук К. Музейна педагогіка. // Дошкільне виховання. – 2006. - №12. – с.8

7. Кононенко О. Музейне освітнє середовище як джерело духовного розвитку дошкільників. // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №4. – с.27

8. Музей у дошкільному навчальному закладі: з досвіду роботи школи – дитячого садка імені Софії Русової / упор. Т.Вороніна. – К.: Шк.. Світ, 2011. – 128с.: іл..- (Бібліотека „Шкільного світу”)

9. Українське народознавство в дошкільному закладі / За ред.. А.М.Богуш. – Запоріжжя: ЛІПС. ЛТД. 2001. – 84с.:

10. Чумакова Т. „Живой” музей в дошкольном учреждении. // Дошкольное воспитание. – 2010. - №7. – с.32

11. Шаповал Л. Формування національної свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки. // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №4. –с.11

12. Шевченко Т. Музей у дошкільному навчальному закладі. // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. -№4. – с.17

 


1
2
3
4
5
6
7
8